Blog posts

Att anordna event i små lokaler

Att anordna event i små lokaler

Design

I samarbete med AZ Design.

På mitt jobb har vi ofta frukostföreläsningar och event dit vi bjuder in både anställda och kunder. Problemet är främst att ytan där dessa anordnas är begränsad och att vi får bära stolar från när och fjärran. Ett par lösningar som vi har funderat på är att anskaffa antingen fällbara eller stapelbara stolar som man praktiskt kan förvara i något hörn och ta fram vid behov.

Det viktigaste, enligt mig, är att stolarna är enkla, snygga och tillräckligt komfortabla för att man ska känna sig bekväm under de 1-2 timmar tillställningen äger rum under. Som sagt är ett alternativ en fällbar stol till företag. Den tar inte mycket plats och kan ställas på rad i ett förråd. Det kräver dock att utrymmet man förvarar dem i är relativt stort.

På vårt kontor tror jag att stapelbara stolar skulle vara mer yteffektivt då man kan bygga på höjden. Såklart kan man inte ha hur många som helst i ett torn av stolar innan det rasar, men man kan ändå ha dem på en något mindre yta.

När vi anordnar dessa frukostföreläsningar och andra event får vi oftast påbörja förberedelser med sittarrangemang redan dagen innan och använda oss av ganska klumpiga stolar som man dessutom bara kan bära två åt gången. Det är tidskrävande och inte så kostnadseffektivt sett ur antalet arbetstimmar, under vilka man kunde göra något annat, som går åt varje gång. Detta inkluderar såklart även återställande av lokalen som är samma process men omvänt då allt ska bäras bort.

Jag tänker att vi skulle spara väldigt mycket tid med ett organiserat urval av antingen fällbara eller stapelbara stolar och tänker därför vid tillfälle rekommendera att vi surfar igenom det stora utbudet av dessa på AZ Design och rekommenderar även andra företag att funderar på vilka kostnader man enkelt kan spara in på i förhållandet arbetstimmar kontra materialinskaffning.